Van hulp bij het huishouden tot verzorging en verpleging

Maatwerk in (huiselijke) zorg is een van onze speerpunten. Waar we ook aan hechten, is zorg bieden die dichtbij de mensen staat. Daarom doen we altijd ons best om voor verschillende taken dezelfde zorgverlener te kunnen inzetten. Het liefst op dagen en tijden die de cliënt graag ziet.

Zo maken we de huishoudelijke zorg, begeleiding, verzorging en verpleging vertrouwd en flexibel. Onze cliënten houden bovendien zelf de regie in handen. Wellicht samen met hun mantelzorgers. Met elkaar maken we het mogelijk om zelfstandig thuis te blijven wonen. Fijn, toch?

Welke dienstverlening biedt Archipel Rinette?

Hulp bij het huishouden
Individuele begeleiding
Wijkverpleging door Archipel Thuis
Een combinatie van deze diensten