Privacy statement


Privacy bij Rinette Zorg

Rinette Zorg stelt alles in het werk om de privacy van haar cliënten te waarborgen. Dat vraagt grote zorgvuldigheid. Zo zullen we persoonsgegevens alleen gebruiken voor de vastgestelde doeleinden, zoals is bepaald in de AVG.

We nemen ook maatregelen om persoonsgegevens:

te actualiseren en/of wissen wanneer nodig (AVG, art-5.1d)
te beveiligen (AVG art-32). Om ongeoorloofde toegang of misbruik te kunnen voorkomen, is de toegang tot de gegevens alleen voor medewerkers op een ‘need to know’ basis
beschikbaar te stellen voor betrokkenen (AVG art-15.1)
Instellingen krijgen van Rinette Zorg uitsluitend gegevens als de wet dit voorschrijft en als zij afdoende garanderen de rechten van betrokkenen te beschermen (AVG art-28.1).

Klik hier om de privacyverklaring te downloaden: Privacyverklaring