Cliëntenraad

De stem van onze cliënten. Plus de oren en ogen. De leden van de Cliëntenraad weten als geen ander wat er leeft en wat er speelt. Daarom kunnen zij ons vertellen hoe cliënten onze zorg ervaren, wat hun wensen zijn en wat er misschien nóg beter kan. Daarmee behartigt zij de belangen van al onze cliënten en kan zij echt invloed uitoefenen. De zes CR-leden hebben regelmatig overleg met de directie van Archipel Rinette.

Leden zijn in eerste instantie cliënten, maar ook familieleden of andere betrokkenen mogen zitting nemen. De huidige leden zijn:

  • Frans van den Bogaard
  • Marjo Sweegers
  • Marianne J.W. Brouwers
  • Marja van den Heuvel

Wilt u ook meepraten?

Graag! Onze Cliëntenraad zoekt enthousiaste nieuwe leden. Als u het belangrijk vindt om uw stem te laten horen, laat het vooral weten. Stuur een mail naar info@archipelrinette.nl met uw naam en telefoonnummer of bel met onze receptie. De Cliëntenraad zal contact met u opnemen.

Ondernemingsraad

Rinette Zorg heeft een actieve ondernemingsraad (OR). Zeker in deze tijd van grote veranderingen, die soms ook grote gevolgen hebben voor ons personeel, speelt de OR een belangrijke rol. Zij komt op voor de belangen van de medewerkers en is een gesprekspartner voor het bestuur. De OR bestaat uit vijf gekozen leden.

Leden van de ondernemingsraad:

  • Sandra van der Meer
  • Antoinette Brekelmans
  • Monique van den Tillaart
  • Aniko Edes
  • Szilvia Toth
  • Hanneke Baeten

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet erop toe dat Archipel Rinette een goede invulling geeft aan haar rol van maatschappelijke organisatie. We draaien immers met gemeenschapsgeld. De raad van toezicht houdt een vinger aan de pols en checkt of we het geld zo goed mogelijk besteden en goede en veilige zorg leveren. Archipel Rinette volgt hierbij de Zorgbrede Governancecode.

In de raad van toezicht hebben sinds 1 januari 2018 twee leden zitting. Voorzitter drs. P. Gondrie heeft een ruime ervaring in besturen van verschillende organisaties. Ook is hij jarenlang wethouder geweest. Drs. M. Kroon heeft een achtergrond als verpleeghuisarts en medisch adviseur. Zij was tot 1 januari 2018 werkzaam bij het CIZ.