Locaties

Archipel Rinette is een kleinschalige organisatie. De zorg die Archipel Rinette biedt is opgedeeld in regio’s van enkele gemeentes. Onze medewerkers werken in teams per gemeente. Daardoor kunnen we de zorgverlening zo inplannen dat u zoveel mogelijk vaste zorgverleners over de vloer krijgt, en zoveel mogelijk op de tijden dat u dat uitkomt.

De medewerkers wonen bijna allemaal in de plaats waar ze werken. Hierdoor kennen ze de sfeer en zijn ze nauw betrokken bij de ontwikkeling van de desbetreffende plaats.

Teams huishoudelijke ondersteuning