Missie

Huiselijke ondersteuning (hulp bij huishouden en individuele begeleiding) van Archipel Rinette bevordert de gezondheid en het welzijn van individuele zorgvragers en hun mantelzorgers met kwalitatief hoogstaande en betaalbare zorg- en dienstverlening en draagt er toe bij dat ze zo lang mogelijk op verantwoorde wijze thuis kunnen blijven wonen.

Visie

Archipel Rinette is ervan overtuigd dat het welzijn van onze cliënten en de maatschappij het best geholpen zijn met persoonsgerichte en betrokken zorgverleners die deskundig zijn en goed samenwerken. De kern van de dienstverlening wordt gevormd door de relatie tussen de zorgmedewerkers en de cliënt. Vanuit die persoonlijke relatie ontstaat ruimte voor het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers. Archipel Rinette is hieraan faciliterend en zorgt voor de effectieve organisatie van zorg, voor het boeien en binden van medewerkers, voor de introductie van innovaties en voor kwaliteitsborging.

Kwaliteit

Kwaliteit schrijven we met een hoofdletter. Het zit in ons DNA. Door (zorg)plannen te maken, te evalueren en waar nodig telkens bij te stellen, voldoen we aan onze eigen en verplichte eisen. Zo worden we steeds een beetje beter in wat we doen. Ook in de organisatie zelf. Door regelmatig overleg te hebben met de Cliëntenraad van Archipel Rinette weten we ook wat er leeft bij de cliënten vanuit een andere invalshoek.

Organisatie

Archipel Rinette is een zelfstandige dochterorganisatie van Archipel. Op deze manier zijn we kleinschalig en altijd dichtbij en zetten we u als cliënt altijd voorop. Dat was het idee toen Rinette in 2006 het licht zag. Heel simpel, aan een Brabantse keukentafel. Met onze moederorganisatie Archipel en zusterorganisatie Archipel Thuis kunnen we er ook voor u zijn als u (tijdelijk) zorg thuis nodig heeft of verpleeghuiszorg.